Site Overlay

Twadde ôflevering FERSpraat

Mei de twadde ôflevering fan FERSpraat hawwe wy it fers ‘verlate kamervragen’ fan Lieke Marsman bepraten. Harkje de ôflevering dy’t earder troch RTV NOF útstjoerd is, werom op Soundcloud.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2021 Wurdbyld. All Rights Reserved. | SimClick by Catch Themes