Site Overlay

Gedichten

dichter, wêrhinne?

De Westereender, novimber 2022

strange winter

De Westereender, desimber 2022,

terp fan ’e takomst

Nieuwe Dockumer Courant, 16 novimber 2022

waalske fury

Nieuwe Dockumer Courant, 14 septimber 2022
rixt.frl, 3 desimber 2022

it binne fan dy dagen

Nieuwe Dockumer Courant, 4 maaie 2022
rixt.frl, 4 maaie 2022

flean op

De Westereender, april 2022

in kreakjen

rixt.frl, 3 maart 2022

natoerminske

Nieuwe Dockumer Courant, 26 jannewaris 2022
rixt.frl, 2 febrewaris 2022

God Gas

Nieuwe Dockumer Courant, 29 desimber 2021
rixt.frl, 16 jannewaris 2022

Dy iene fraach

Nieuwe Dockumer Courant, 22 septimber 2021
rixt.frl, 10 septimber 2021

Ballade fan Noardeast

Nieuwe Dockumer Courant, 11 augustus 2021

wiete sokken

rixt.frl, 5 augustus 2021

Salang’t de wyn

Nieuwe Dockumer Courant, 2 juny 2021
rixt.frl, 2 juny 2021

skiednis meitsje

Nieuwe Dockumer Courant, 5 maaie 2021
rixt.frl, 6 maaie 2021

kamp morra

Nieuwe Dockumer Courant, 31 maart 2021
rixt.frl, 6 april 2021

sniebaleffekt

Nieuwe Dockumer Courant, 24 febrewaris 2021
rixt.frl, 26 febrewaris 2021

klisjees

Nieuwe Dockumer Courant, 27 jannewaris 2021
rixt.frl, 3 febrewaris 2021
Copyright © 2023 Wurdbyld. All Rights Reserved. | SimClick by Catch Themes