Site Overlay

Wurk

Nijste oersetting Hear fan ‘e miggen no te krijen!

Nijste roman Om no te krijen!

“…in skriuwer dy’t seks op papier doart te setten op in wize dat it gjin porno wurdt.”

Pytrik de groot yn de ljouwerter krante fan 3 april 2021
Lês it folsleine besprek hjir.

“Geart Tigchelaar skriuwt moai: syn Frysk is krekt sereen, nofter en naturel. Meditatyf hast.”

Jaap krol yn it Friesch dagblad fan 8 maaie
Lês it folsleine besprek hjir.

Nijste bondel Ommers no te krijen!

“Like goed bliuwe ek dizze fersen ta in hichte fermaaklik en se binne altyd tagonklik en soms ek orizjineel.”

ArjaN Hut yn it Frysk Deiblêd fan 31 oktober 2020
Lês it folsleine besprek hjir.

Fotografy

 • Foar Dichterskollektyf RIXT

Proaza

 • Om (Afûk, Ljouwert 2021) kommendeweis
 • Bêste jonge (Afûk, Ljouwert 2016)
 • Lúshâlding (Friese Pers Boekerij, Ljouwert 2011)

Poëzije

 • Oar hûs/ Det andet hus (Hispel, Loenen a/d Vecht 2021)
 • Ommers (Hispel, Loenen a/d Vecht 2020)
 • leech hert yn nij jek (Hispel, Wiuwert 2016)

Oersettings

 • Hear fan ‘e miggen fan William Golding (Hispel, Loenen a/d Vecht 2022)
 • Swarte swan fan Gideon Samson (Hispel, Loenen a/d Vecht 2018)
 • Koade fan Kathy Reichs (Elikser, Ljouwert 2017)
 • Firalen fan Kathy Reichs (Elikser, Ljouwert 2016)
 • Erik of it lyts ynsekteboek fan Godfried Bomans (Regaad, Grins 2015)

Oars

 • Grutte Pier en de moard op Wierd Jelckama (Grutte Pier Brouwerij, Bartlehiem 2020)

Prizen

 • Nominaasje foar Rink van der Veldepriis foar Bêste jonge (2018)
 • Rely Jorritsmapriis foar ferhaal ‘Dû smearlap’ (2017)
 • D.A. Tammingapriis foar leech hert yn nij jek (2017)
 • Obe Postmapriis foar Erik of it lyts ynsekteboek (2016)

Ferskaat

 • Frysk literêr tydskrift Ensafh
 • Frysk Dichterskollektyf RIXT op rixt.frl
 • Fideobesprekken foar Ensafh.

Copyright © 2024 Wurdbyld. All Rights Reserved. | SimClick by Catch Themes