Site Overlay

Eingedicht

Yn novimber hat dit gedicht al yn De Westereender stien, mar om’t ik dit as myn lêste gedicht as Streekdichter beskôgje, diel ik it no hjirre.

De Westereender, novimber 2022
Copyright © 2023 Wurdbyld. All Rights Reserved. | SimClick by Catch Themes